çocuklar için felsefe atölyesi

erteleme, şimdi başvur

Çocuklarla Felsefe 1960’lı yıllarda Amerika’da başlamış ve çok kısa sürede 50 ülkeye yayılmıştır.  İngiltere, Avrupa ve iskandinav ülkelerinde, okul öncesi dönemle başlayıp ilköğretim dönemlerinde eğitimin temel şartı olarak görülmektedir. 

Çocuklarla Felsefe eğitimi, filozofların ne dediğini aktarmaz. “Adil insan kimdir?”, “Adil toplum nasıl mümkün olabilir?”, “Özgürlük nedir?” “Arkadaşın bir robot olabilir mi?” gibi kapsayıcı ve güncel soruların bir kolaylaştırıcı tarafından tartışılması yoluyla yapılır. Atölyeler, 15-20 kişiden oluşur. Düzenli ve sürekli uygulandığında 10 atölye sonunda çocukların sorularında değişim olduğu birçok deneysel çalışmayla saptanmıştır.

Felsefe atölyelerinde P4C ve EPIC yöntemleri eşliğinde her hafta farklı bir sorunsal ele alınarak küçük filozoflarla felsefi bir sorgulama gerçekleştirilecektir.

Peki bizim felsefe atölyelerimizin hedefleri nelerdir?

 • Her çocuğun içinde bulunan merak duygusunu canlı tutmak,
 • Her çocuğun yılmadan sorduğu soruları sorgulamaya dönüştürmek,
 • Eleştirel düşünme becerisini geliştirerek değişim yaratmak,
 • Bir başkasını dinlemeyi öğrenmek,
 • Kavramsal düşünme becerisini edinmek,
 • Düşüncelerini sosyal bir ortamda ifade etme becerisini geliştirmek,
 • Farklı düşünceleri yargılamadan anlama yetisini geliştirmek,
 • Bir problem karşısında çözüm üretebilmek,
 • Sıradan bir olayı felsefi bir probleme dönüştürebilmek,
 • Hayal gücünü yaratıcılıkla birleştirmek,
 • Estetik beğeni duygusunu kazandırmak,
 • Düşüncelerini gerekçelendirerek aktarmayı öğrenmek,

 

P4C (Philosophy For Children)Çocuklar İçin Felsefe Yöntemi Ne İfade Eder?

P4C Nedir?

Critical (Eleştirel): Eleştirel düşünme becerisi, kişinin düşüncelerini sorgulayarak gözden geçirmesinin ve buna bağlı olarak değişimin ön koşuludur.

Creativite (Yaratıcılık): Yaratıcılık, kişinin kendisini yeni biri yapma ve yeni düşünceler geliştirmesinin ön koşuludur.

Collaborative (İşbirlikçi): İşbirliği içinde olma düşüncesi,  birlikte yaşamı mümkün kılan değerleri geliştirmenin ön koşuludur.

Caring (Özen gösterme): Özen gösteren bir tutum içinde olma kişinin, ötekinin varlığını yargılamadan tanımanın ön koşuludur.

P4C yöntemi, bir düşünme çemberi içinde 4C’nin gerektirdiği koşulları sağlayarak yaşamsal bir sorunu felsefi bir sorgulamaya dönüştürmeyi hedeflemektedir.

Çocuğunuz için çok az yerde faaliyeti bulunan, felsefe atölyelerimize bekliyoruz. İzmir Karşıyaka’da Felsefe Atölyesi istiyorsanız, adresiniz Maya Sanat Akademisi olmalıdır.

Ayrıntılı bilgiler için Karşıyaka’da bulunan Maya Sanat Akademisi’ne bekliyoruz efendim. 🙂 Gelin birlikte bir kahve içelim…