Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi

erteleme, şimdi başvur

Akıl ve zeka oyunları;  akıl yürütme, hızlı düşünebilme, yaratıcılık, verilen ipuçlarından yararlanabilme gibi becerileri kullanarak çözülebilen sorulara verilen genel bir isimdir.

Akıl ve zeka oyunlarının genel amacı, bireyin düşünme becerilerini geliştirmektir.  Özellikle okul öncesi dönemden başlayıp  12 yaşına kadar olan dönemde akıl ve zeka oyunlarını tanımak ve oynamak çok önemlidir.  Akıl ve Zeka oyunları, çocukların algılarını, hafızalarını, bilişsel becerilerini geliştirmek ve güçlendirmek için kullanılabilir.

Bu faydaların çocukta yarattığı farkın gözlemlenebilmesi için aynı zamanda, doğru bir eğitim, uygun ortam ve materyaller de sağlanmalıdır. Çocuktaki gelişim ancak hepsinin birbirini tamamlamasıyla sağlanır.

Akıl ve zeka oyunları çocukların bir problemi algılama ve probleme yönelik uygun çözümleri üretmede, ve sonucunu değerlendirebilmesinde önemli rol oynar. Çocukların olaylara farklı bakış açısı ile bakabilmelerini, hızlı düşünebilmelerini sağlamak en önemli amaçlarından biridir.

Zeka oyunlarıyla ilgilenen bireylerin bilişsel becerileri ve kapasitelerinde artış olduğu bilimsel çalışmalarla tespit edilmiştir.

Akıl ve zeka oyunları atölyesi etkinliklerinde öğrencilerle farklı akıl oyunları üzerinden çalışılarak, öğrencilerin hem sayısal hem de sözel akıl yürütme düzeylerini gözlemleme imkanı oluşacaktır. Akıl ve zeka oyunları çalışması sonucunda öğrenciler hem farklı bakış açıları ile akıl yürütme noktasında kendilerini geliştirmiş hem de oynanan farklı sayısal ve sözel akıl oyunları sayesinde kendilerini daha iyi tanımış olacaklardır.

 ATÖLYE KAZANIMLARI

 1. Çocuklarda sıra dışı düşünme becerilerini geliştirmek
 2. Oyunun çocuğun dünyasındaki yerine dikkat çekmek
 3. Zekâ Oyunları’nın geliştirdiği alanları çocuğa kazandırabilmek
 4. Çocuğa Zekâ ve Akıl Oyunları’nı sevdirerek öğretmek
 5. Zekâ Oyunlarıile ilgili kaynakları sağlamak
 6. Ezberci yaklaşımdan uzak, düşünen, sorgulayan bireyler yetiştirebilmek
 7. Çocuğu Zekâ-Akıl Oyunlarıdünyasıyla tanıştırmak

AKIL VE ZEKA OYUNLARI ATÖLYESİNİN GELİŞTİRDİĞİ BECERİLER

 1. Akıl ve zeka oyunları; Sıra dışı düşünme becerisini geliştirir.
 2. Akıl ve zeka oyunları; Hayal gücünü artırır.
 3. Akıl ve zeka oyunlarıDikkat ve konsantrasyon artırır.
 4. Akıl ve zeka oyunları; Zamanı verimli kullanmayı öğretir.
 5. Akıl ve zeka oyunları; Etkili ve düzgün iletişim kurabilmeyi sağlar.
 6. Akıl ve zeka oyunları; Çözüm odaklı düşünmeye fayda sağlar.
 7. Akıl ve zeka oyunları; Grup çalışmasına yatkınlığı artırır.

AKIL VE ZEKA OYUNLARI ATÖLYESİNİN GELİŞTİRDİĞİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR

Akıl ve zeka oyunları;

 1. Sabır
 2. Azim ve kararlılık
 3. İş birliği ve uyum
 4. Özgüven
 5. Kurallara Uyma
 6. Kazanmayı ve kaybetmeyi bilme
 7. Dinleme, Anlama, Anlatma becerilerine katkı sağlar ve fark edilir şekilde geliştirir.